Sjæls integrator uddannelsen, en helt ny healer, klarsyn og dyretelepati uddannelse.

Når din sjæl har integreret sig fuldt ud i dit energi felt, din krop og du har valgt livet til, står alle muligheder åbne. Du vil opleve den kærlighed og styrke du savner. Din sensitivitet bliver en enorm kraft som gennemstrømmer dig i et konstant flow.

Sæt din sjæl fri til at være den styrende i dit liv. Her vil dine helt naturlige evner som healing, telepati og klarsyn blive vækket. Dine naturlige evner vil sætte dig fri for de begrænsninger der ligger i dit energi felt, aura og din krop. Vi går begge veje, vi træner evnerne og sætter modstand og barriere i spil så de kan blive forløst, omvendt så tager vi imod healing uden at prikke til noget. Vi kan bare ikke blive healet uden at SE på det som heales.

Din sjæl vil lede dig igennem universet plan med dig og du kan kommunikere med alt omkring dig. Dette er en FRI sjæl, der bevæger sig frit og mærker og sanser alt det lækre i livet.

Du vil vågne op til din sjæl, og først der vil du vide hvad du vil bruge denne uddannelse til. Det kan være som clairvoyant eller healer, det kan også være at du vil arbejde med dyrene som telepatør og clairvoyant. Det kan også være at det til dig og din rejse så du kan stå stærkt i dit lys og lyse som sjælen viser vej. Vi åbner og træner det hele igennem dette år sammen.

Integrer din egen sjæl og hjælp andre med det samme, det er vejen væk fra angst, depression, begrænsninger og energi problemer. Det kan også være for dig selv at du vil med på rejsen, bare det at du tager den, gør noget for helheden.

Mange af de udfordringer vi oplever i livet, kommer af at sjælen ”hænger” den er ikke integreret, måske fordi vi ikke lige havde lyst til en tur mere eftersom der ligger dybe traumer fra tidligere liv i krop og sind. Det gør at vi kører i ring, ikke kommer ud af starthullerne, har fysiske smerter og energikrise.

Vi har alle traumer fra dette eller andre liv som giver sjæle tab, derfor må vi igennem traumerne for at genintegrere sjælen. Meget ubevidst adfærd som afhængigheder og usund adfærd som søger næring i relationer holder dig i offer rollen i stedet for at du i enhed med sjælen tager ansvar for dit liv. Det at vælge livet til kommer igennem mange lag som bliver tyndere og tyndere jo mere bevidste vi kan være med os selv og vores adfærd. Selv kærlighed er at være med det som forgår i os lige nu.

Med sjælen på plads kommer en enorm kraft til rådighed og det kan nogle gange være svært at være med den og følge med hvilket gør at den bliver vendt i mod os selv og giver stagnation i krop og sind. Chakra hjul kan flyde frit i stor kraft når sjælen er fri i os men stopper når vi ikke kan følge med. Det giver plads til at f.eks. der tillades for meget at andres energi i vores solar plexus og vi kan ikke holde fast i vores sande natur og mere adskillelse får plads. Det påvirker alt økonomi, ikke kun penge men energi tilførsel i hele din krop, sind og felt. Vi vil arbejde en hel del med chakra og aura for at give plads til ny kraft og frit løb.

Igennem de sidste 15 år har jeg uddannet en hel del Reikihealere, hvilket har været en fantastisk oplevelse at være vidne til men nu er energierne vildere og der er opgraderet indvielser til rådighed som du får fra første modul og frem.

Igennem de 14 fysiske møde gange kommer vi vidt omkring de muligheder der for at opløse barriere mod lyset og sjælens integration. Du bliver i stand til at hjælpe andre med det samme når nu du selv lander og du kan hapse det du vil på din videre vej med din sjæl. Det kan også være at du er med på rejsen for dig selv. Alle der kan mærke når de læser dette skriv at der er noget der kalder inden i, i er velkommen til at booke en gratis samtale til evt. optagelse.

Vi løfter i flok, i et felt hvor jeg holder samlingen, det er vigtigt at du er tryg med denne opstigning og det vil jeg gøre mit bedste for i samarbejde med alle energier og hjælp til rådighed.

Vi går igennem Aura og chakra blokeringer i æterisk og astrale legeme som vil blive forløst i takt med at vi løfter vibrationen. Vi renser og afbalancere så der bliver plads til sjælen kan skinne igennem og du står i din fulde kraft, der hvor du kan sige nej tak til egolarm. Lev et liv i kærlighed.

Vi åbner for og træner dyretelepati og clairvoyance, healing, indføling, intuition, kraft, lys.

Vi har lige ved hånden den bedste hjælp som Meditation, naturen og dyrene, hestene som går lige uden for Tippien hvor vi skal være de fleste af gangene. Vi bruger bevægelse og  musik. Du får et sindstræningsprogram til at være ikke dømmende. Du lære sand tilgivelse.  Det første vi får når vi komme til verden og det sidste vi slipper er åndedrættet, det er det vigtigste, derfor vil vi også arbejde med det igennem breathwork og åndedrætsteknikker. Undervejs vil jeg trække resurser ind udefra.

Dele af undervisningen vil foregå i en kæmpe stor Tippi hvor vi kan være lige meget hvordan vejret er og vi er tæt på markerne omkring og hestene som går lige omkring os.

 

 

 

Modul 1,  13-14 maj 2023:

Du kan ikke gøre noget forkert!

Dine regler din virkelighed

Healing og GROUNDING – Rod

Vi har fokus på at være tryg som den vi er i verden.

Meditation i naturen og med hestene

Healing

Indvielse 1

 

 

Modul 2, 3 juni 2023:

Grounding i livet, landing i krop og felt

Opløsning af barriere for at ville livet med begejstring

Bevægelse til musik, ryst sjælen ned i kroppen, tilgivelse

Telepati leg og fjernhealing åbnes

Indvielse 2

 

 

Modul 3, 1-2 juli 2023:

Telepati, healing og klarsyn og intuition – undervisning og øvelser

Hvad siger sjælen og hvad siger Egoet?

Masker, hvad gemmer vi bag masken?

Kreativitet og lyst, fri leg og bevægelse.

Indvielse 3

 

Modul 4, 12 august:

Telepati og clairvoyance træning, afdød kontakt og rensning.

 

Modul 5 retræte, 1-2-3 september 2023:

Ægte naturlig kommunikation med alt.

Træer, naturen, dyrene, stjernefolk, engle og åndelige vejledere.

Retræte, vi går i en fællesboble med naturen, universet, 5 dimension  og stilhed med healing fredag lørdag søndag.

Vi træder ind i efteråret hvor bladene skifter farve og falder til jorden, vi lader alt det gamle falde til jorden og spirerne inden i går i hi og lader op igennem vinteren og gør klar til at springe ud til foråret.

 

 

Modul 6 , 7 oktober 2023:

Din sjæls ønsker, din lyst og energi på livet, de nye spirer arbejder vi videre på fra sidste modul og dyb healing.

 

Modul 7 , 4 november 2023:

Bål meditation med kakao ceremoni og næring til krop, sind og sjæl, opladning og ro inden julemåneden. Tilgivelse og en ny begyndelse spire frem. Healing af hinanden.

 

Modul 8, 2 december 2023:

vi besøger en stald og leger og øver i alle evner.

 

Modul 9, 13-14 januar 2024:

Meditation og telepati med hestene. Vi får besøg af hunde med deres ejere til at øve en session med telepati og healing.

Klarsyn med alt omkring os, SE scanning, større åbning af sindet og 3 øje

 

Modul 10 – 3 februar 2024:

Clairvoyance træning.

 

Modul 11 – 9-10 marts 2024

Vi træner og lander i alt det vi har lært igennem året.

 

Modul 12 – 20-21 april 2024

Foråret hvor vi lader alle spirer springe ud i fuldt flor, sjælen lyser på alle frø, spirer til udsætning. Vi sætter ord på sjælens integration hver i sær med mine kanaliseret ord og vi grounder endnu mere til at gå ud i livet med vores sjæl som leder til det, som den kalder på, den måde hvor du hjælper andre imens du hjælper dig selv. Hjælper andre med at sige JA til livet så vi løfter i flok.

Certifikat som sjæls integrator

 

Vi starter lørdag d. 13-14 maj 2023.

Optagelses samtale gratis

OBS DER ER INFO MØDE MED HEALING OG MEDITATION ONLINE OM UDDANNELSEN D.23/1-2023 kl.19.00! Live på Facebook i en begivenhed som du finder  HER

12 måneder, 12 mødegange fysik, 14 online møder onsdage kl.19.00-21-00 og  1:1 sessioner undervejs.

Du må være indstillet på at øve, meditere og tage dig og din sjælsvej seriøst i dette år, det er DIG det gælder. Når vi er godt i gang vil du blive tilskyndet til x antal øve klienter.

Vil du vide mere?

Betaling

39.000 kr.
Ved afdrag betales 12 rater af 3.000 kr.
Første rate d.1/5.2023
Ved tilmelding betales 3.000 kr.
Vil du betale hele beløbet ved tilmelding er prisen kun 35000 kr!
Inkl. Forplejning som frugt, kaffe, te, kakao og nærende kost.
Overnatning på retræten.
Du har 14 dages fuld retur ret på den plads du køber, bliver forhindret må du sælge den til en anden med min godkendelse men den fulde uddannelses plads skal betales. Du har også mulighed for at komme på et efterfølgende hold.
Betaling
MobilePay: 99396.
Kontooverførsel: 3409 12646097.

Information

Aftale for optagelses samtale kan bestilles på tlf. 60693638 direkte til Lunna Glavind her eller via sms til 60693638.
Uddanelsen foregår primært Tåningvej 25, 8660 Skanderborg.
Her vil noget undervisning være med udsigt til marker og hestene